Про збірник

«Філологічний часопис» - це міжнародне періодичне друковане видання, присвячене актуальним проблемам лінгвістики, літературознавства, методики навчання фахових дисциплін. Часопис виходить двічі на рік - у травні та в листопаді. У полі зору дослідників - актуальні проблеми лексикології, лексикографії, граматики, історії мови, діалектології, ономастики, лінгвістики тексту, історії української літератури, світової літератури, а також методики навчання фахових дисциплін. Читацька аудиторія часопису - мовознавці, літературознавці, аспіранти, студенти, учителі.

Мови видання: українська, російська, білоруська, польська, англійська (змішаними мовами). 

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Засновник - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації КВ № 21683-1583Р від 24.11.2015 р.