Редакційна колегія

Головний редактор

Оксана Зелінська - доктор філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Заступник головного редактора

Тетяна Тищенко - кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Відповідальний секретар

Василь Денисюк - кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Редакційна колегія

Марія Борцюх - кандидат філологічних наук, доцент (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща);

Юрай Гладкий - кандидат філологічних наук, доцент (Трнавський університет, Словаччина);

Павло Гриценко - доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України);

Андраш Золтан - доктор філологічних наук, професор (Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина);

Валентина Коваль - доктор педагогічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Володимир Коваль - доктор філологічних наук, професор (Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Республіка Білорусь);

Ірина Кучеренко - доктор педагогічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Тетяна Лопушан - кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Лідія Мамчур - доктор педагогічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Любов Пархета - кандидат педагогічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Володимир Погребенник - доктор філологічних наук, професор (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова);

Дорота Рембішевська - доктор філологічних наук, професор (Інститут славістики Польської академії наук, Польща);

Валентина Розгон - кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Оксана Тимко-Дітко - доктор філологічних наук, професор (Загребський університет, Хорватія);

Любов Фроляк - доктор філологічних наук, професор (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща);

Наталія Цимбал - кандидат філологічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).